MARIHUANA

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

HISTORIE MARIHUANY

Historie

 

Přestože se o kanabisových látkách občas hovoří jako o něčem, co do Evropy bylo přivezeno až v novověku a o něčem, co nemá v jejím kulturně-historickém kontextu tradici, ukázaly moderní výzkumy, že jde o omyl, pramenící z neznalosti. Poslední výsledky naopak ukazují, že kanabisové látky jsou látkami, které byly v Evropě známy a zřejmě též užívány ve velmi hluboké historii. Pravděpodobně nejodvážnější současný odhad pochází od Richarda Schultese, který předpokládá, že první pokusy o pěstování konopí mohou být datovány někdy do doby okolo 10 000 let př.K. Z poměrně mnoha nálezů semínek konopí na různých archeologických nalezištích prehistorické Evropy (Rumunsko, Rakousko, Švýcarsko, Německo) vedly dalšího badatele Richarda Rudgleyho k domněnce, že pro nitrofilní rostlinu jako je konopí, mohla taková na organický dusík bohatá místa, jako smetiště či kompost okolo osad, být naprosto ideálním místem. Pro konopí rostoucí jako plevel tak mohly být vytvořeny zcela ideální předpoklady k jeho zdomácnění. Názory obou vědců podporují četné nálezy například polypodních keramických misek sloužících s největší pravděpodobností k pálení konopí. Tyto nálezy jsou datovány do období někdo okolo 3 000 př.K.
Naprosto nejstarším známým písemným dokladem o užívání konopí je farmakologické pojednání připisované legendárnímu čínskému císaři Šen-nungovi a datované někdy do období 2 737 let př.K. Samotnému zkoumání však bylo podrobeno až dílo z prvního století po Kr. vzniklé za dynastie Han. Podobně je tomu s nejstarší dochovanou čínskou knihou „Kniha písní“ v níž je konopí také zmíněno a která se navíc odvolává na prameny až o 2000 let starší, než je sama.
Prvním z evropských autorů zmiňujících se o konopí byl až řecký filozof a historik Herodotos z Hallikarnassosu. Ačkoli jeho květnaté popisy byly dlouhou dobu považovány více za básnická díla, nežli seriózní práce, ukázalo se nakonec, že tento řecký učenec popsal staré skythské rituály velmi věrně a přesně. Od něj také pochází název drogy kanabis , neboť kanabos v překladu znamená hlučný a právě hlučnost je jedním z charakteristických projevů chování skupinového užívání. Další historie spojená s užíváním kanabis je velice bohatá a případné zájemce lze odkázat například na publikaci O marihuaně, lysohlávkách a LSD trochu jinak.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.